Københavns Universitet
Københavns Universitet

Statens Naturhistoriske Museum

Samlinger

English

Danekræ

Danekræ er jordfundne danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi: sjældne eller meget velbevarede fossiler, dyreskeletter fra istiderne, meteoritter, eller mineraler. Danekræ tilhører staten ifølge museumsloven og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum eller et andet statsanerkendte naturhistorisk museum. Finder af danekræ vil få udbetalt en godtgørelse, der afhænger af den videnskabelige og udstillingsmæssige værdi, samt af den omhu, hvormed genstanden er blevet behandlet.

Til dato er over 1.000 fund blevet erklæret Danekræ og sikret til videnskabelige undersøgelser, udstillinger og formidlings. Langt de fleste er fossile rester af forhistoriske dyr og planter, men de tre meteoritfald og -fund Maribo (2009), Ejby (2015) og Dueodde (2017), samt to bjergartsstykker og to mineralkrystaller er også blevet anerkendt som Danekræ.

Udvalgte genstande

Kom tæt på

Se alle 1044 objekter i Danekræ samlingen

Samlingsstab

Kurator og adjunkt

  • Laura Jane Cotton
    laura.cotton@snm.ku.dk

Samlingsmedarbejder