Københavns Universitet
Københavns Universitet

Statens Naturhistoriske Museum

Samlinger

English

Hvirvelløse dyr

Samlingen af hvirvelløse dyr (undtagen insekter og visse andre leddyr) har af historiske grunde specielt fokus på den marine fauna. Geografisk er repræsentationen særligt god for områder, hvor Danmark har været nationalt til stede: dansk havområde, Grønland, Nordatlanten generelt og vore tidligere tropekolonier. Samlingen rummer store mængder original- og typemateriale fra perioden 1760 og hundrede år frem, hvor dyrerigets beskrivelse virkelig tog fart. Af senere, vigtige indsatser kan nævnes “Dana”-ekspeditionernes plankton, “Galathea” Dybhavsekspeditionens indsamlinger og fra de senere år de store materialer af tidligere ret ukendte eller helt ubeskrevne, såkaldte meiofauna-dyr.

Udvalgte genstande

Kom tæt på

Se alle 52044 objekter i Hvirvelløse dyr samlingen

Samlingsstab

Kurator for Mollusca, Plathyhelminthes, Cnidaria, - Ctenophora og Prorifera

  • Martin Vinther Sørensen
    mvsorensen@snm.ku.dk

Kurator for Echinodermata, ‘Tentaculata’, Tunicata, Crustacea og ‘Vermes’ (Annelida etc)

Samlingsmedarbejdere for Plathyhelminthes, Cnidaria, Ctenophora og Porifera

Samlingsmedarbejdere for Mollusca, Echinodermata, ‘Tentaculata’ og Tunicata

Samlingsmedarbejdere for Crustacea og ‘Vermes’ (Annelida etc.)